Pčelarska farma BioDVIG ima dug put svog razvoja. Na zavidan nivo podiže je otac Mitar sa majkom Borikom, jedni od prvih u porodici Palić koji tehnologiju pčelarenja uzdižu na nivo savrmenog. Svo svoje znanje znalački prenose svojim potomcima.

Najmladji sin Velimir, diplomirani biolog, razvija pčelarsku farmu do nekoliko stotina pčelinjih društava. Kao velepčelar daje veliki doprinos razvoju pčelarstva na prostoru Kosova i Metohije, a svoj rad nastavlja na područiju opštine Kragujevca i šire. Prateći tendencije razvoja savremenog sveta ka proizvodnje zdrave hrane, svoj rad preusmerava ka proizvodnji zdrave hrane i pomagala na bazi meda i ostalih pčelinjih proizvoda u kombinaciji sa lekovitim biljem. Kao polazište za ovaj metod rada, koristi svoja znanja iz oblasti biologije, farmakognozije, biohemije i mikrobiologije.

U rad farme je uključen i stariji brat dr Radosav Palić, red. Prof. na Odseku za hemilju PMF-a Univerziteta u Nišu, šef katedre za organsku hemiju i biohemiju. Prof Radosav Palić se više od 25 godina intezivno i praktično bavi ispitivanjem hemijskog sastava i mikrobiološke aktivnosti etarskog ulja, lekovitog, aromatičnog i srodnog bilja Balkanskog poluostrva. Za svoj rad izabran je i uvršćen od strane The American Biographical institute u petom izdanju Directory PHE Internacional of Distingushed Lendershep. Dodeljeno mu je i više priznanja: Who is Who of the Year 1993, Man of the Year 1994 i druga.

Oslonjena na kvalitet, znanje i potomstvo zainteresovano za ovu delatnost, farmu BioDVIG očekuje uspešna budućnost.